Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Språktolk

Alla personer som uppsöker vården har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling.
 
Personer som har svårt att tala svenska, kan få tolkhjälp. Det kostar inget för patienten men om man inte kommer till avtalad tid får man betala tolkkostnaden på 300 kronor. Personal på mottagningen ordnar språktolk om man säger till före besöket. 
 
Uppdaterad: 2017-12-07
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion