Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Rehabilitering utomlands/klimatvård

Region Jönköpings län har i 40 år skickat patienter med rehabiliteringsbehov utomlands. Syftet är att erbjuda patienter aktiv rehabilitering under klimatmässiga förhållanden som saknas i Sverige.

Budget och bestämmelser kring rehabiliteringsresor utomlands (klimatvård) fastställs av Regionstyrelsen.

Omkring 90 personer i länet beviljas rehabilitering utomlands varje år. Behandlingstiden är tre-fyra veckor, beroende på diagnosgrupp. Patientens behov är avgörande vid uttagning till rehabilitering utomlands.

Ansökan

Ansökan av patient görs på särskild blankett, åtföljt av läkarintyg av behandlande läkare, som skickas till handläggare för utlandsrehablitering. Blanketter och mer information finns under respektive diagnosgrupp nedan. Samtliga ansökningar behandlas, granskas och prioriteras av uttagningsgrupper där specialistläkare och handläggare ingår. Sista ansökningsdag är 15/10 för nästkommande vår och 15/4 för nästkommande höst.

Följande diagnosgrupper kan vara aktuella:

Samtliga sökande får besked per brev om ansökan beviljats eller inte. Beviljade ansökningar skickas till berörd researrangör, som därefter lämnar praktisk information om resa, boende och behandlingar till patienterna. Ansökan och läkarintyg ligger till grund för planering av behandling och bör vid uttagningstillfällena inte vara äldre än 3-4 månader.

Regionen bekostar behandling, resa, kost och logi. Egenavgift, 100 kronor dag 1-10 därefter 80 per dag, faktureras efter avslutad resa, undantag är barn upp till 20 år. Den som åker som vårdare av barn betalar också egenavgift. Högkostnadskort gäller ej.

Kontaktperson

Joacim Andersson 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Hus T1
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel: 010-24 22 607

Maria Björn Junvik
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Hus T1
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel: 010-24 22 608

Uppdaterad: 2018-01-17
Carina Petersson, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik