Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Länsexpertgruppen Sex- och samlevnadsundervisning i Jönköpings län

 • Gunilla Eriksson, lärare, Brinellgymnasiet, Nässjö
 • Gunilla Pettersson, lärare, Centralskolan, Nässjö
 • Solbritt Einarsson, utvecklingsledare och samordnare, Regionförbundet, Jönköpings län
 • Ann Ljungström, chef Resurscentrum, Vetlanda
 • Britt Allvin/Jörgen Svedbom, HLK, Högskolan Jönköping
 • Veronica Gustavsson, kurator, STD-mottagningen Jönköping
 • Lisa Runeqvist, skolsköterska, John Bauergymnasiet, Värnamo
 • Mats Östholm, rektor/områdeschef, Habo
 • Åsa Johansson, lärare, Trollehöjdskolan, Mullsjö
 • Thomas Carlsson, lärare, Trollehöjdskolan, Mullsjö
 • Therese Rostedt och Ulla Lindström, Projektledare på Folkhälsoavdelningen, Landstinget i Jönköpings län
   

Det här projektet omfattar sex- och samlevnadsutbildningen från förskoleklass till och med gymnasiet i hela Jönköpings län. Det är ett gemensamt ansvar för landsting och kommuner att utifrån ett folkhälsoperspektiv samverka kring elevernas sexuella hälsa.

En länsövergripande expertgrupp med representanter från de olika stadierna i skolan, från regionförbundet, från lärarutbildningen och från sjukvården har bildats:
 

Kommande möten

 • Inget datum planerat

Dokument

 

 

 

 

Uppdaterad: 2013-12-10
Ulla Lindström, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion