Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Länsföreningar inom funktionshinderområdet

En länsförening verkar över kommungränserna.  Det finns flera aktiva länsföreningar inom funktionshinderområdet i Jönköpings län, några är regionsanslutna.

Handikappförbunden, HSO,  är ett antal föreningar inom funktionshinderområdet  som aktivt arbetar för sina medlemsföreningars gemensamma intressen. I HSO Jönköpings finns cirka trettio föreningar.

Årligen beviljar Landstinget bidragsansökningar inom funktionshinderområdet och som länsförening är man välkommen att skicka in ansökan före den 1 september varje år. Lokala föreningar söker bidrag från respektive kommun.

Uppdaterad: 2017-12-07
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion