Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Väntetider till radiologiska undersökningar

Nedan redovisas väntetider för januari 2018 till radiologiska undersökningar i Jönköpings län.
 

Röntgen, Höglandssjukhuset Eksjö

Undersökning

Mindre än 2 veckor

2-4 veckor

5-8 veckor

8-12 veckor

12- veckor

Magnetkameraundersökning       X  
Datortomografiundersökning   X                   
Ultraljudsundersökning   X      
Kärlundersökning   X                 
Genomlysning av mag-tarmkanalen   X                  
Njurar   X            
Skelett/lungor   X            
           

 


Röntgen, Länssjukhuset Ryhov

Undersökning

Mindre än 2 veckor

2-4 veckor

5-8 veckor

8-12 veckor

12- veckor

Magnetkameraundersökning                     X
Datortomografiundersökning     X    
Ultraljudsundersökning     X    
Kärlundersökning               X  
Genomlysning av mag-tarmkanalen   X      
Njurar   X      
Skelett/lungor X        
Kliniska mammografier     X    

 

 

Röntgen, Värnamo sjukhus

Undersökningar

Mindre än 2 veckor

2-4 veckor

5-8 veckor

8-12 veckor

12- veckor

Magnetkameraundersökning              X      
Datortomografiundersökning   X      
Ultraljudsundersökning   X          
Kärlundersökning     X    
Genomlysning av mag-tarmkanalen     X    
Njurar            X    
Skelett/lungor            X    
           

 

Uppdaterad: 2018-01-03
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering