Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Biverkningsrapportering

Information om när och hur du ska rapportera biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Rapportera biverkningar, Läkemedelsverket (nytt fönster)

Läkemedelsverket
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Läkemedelsförsäkringen

Överväg också om skadan bör rapporteras till Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringen (nytt fönster)

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Uppdaterad: 2017-04-26
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion