Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Regionen

Läkemedelshantering är ett högriskområde där ett nytt arbetssätt kring kvalitetsgranskning infördes 2015. Det nya arbetssättet innebär egenkontroll i form av en webbenkät. Enheter som berörs är de som hanterar läkemedel för patientbruk. Även 2017 kommer kvalitetsgranskningen av läkemedelshantering ske via webenkät. Enkäter skickas under våren 2017 till sluten vård, primärvård och tandvård. Enheterna erhåller därefter återkoppling från klinisk apotekare.

Kommuner

Varje kommun inom Jönköpings län ansvarar för att rutiner för kvalitetsgranskning av läkemedelshantering finns utarbetade. Kontakt sker med respetive MAS.

 

 

Kontakt

Anna Adamsson
Klinisk apotekare
010-243 50 48

Uppdaterad: 2017-04-27
Anna Adamsson, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service