Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsgrupp för Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt tas fram av en arbetsgrupp på uppdrag av läkemedelskommittén i Jönköpings län. I arbetsgruppen ingår följande personer:

Thomas Axén, MAS
Jönköpings kommun

Jenny Hansen, sjuksköterska
Infektionskliniken Jönköping

Bodil Herbertsson, receptarie
Läkemedelsförsörjning/ sjukhusapoteket
bodil.herbertsson@rjl.se

Malin Holmqvist, apotekare
Läkemedelsförsörjning/ klinisk farmaci
malin.m.holmqvist@rjl.se

Martin Holmström, bitr.vårdenhetschef
Kirurgkliniken Eksjö

Gunilla Kvarnvik, sjuksköterska
Intensivvårdsavdelningen, Värnamo
gunilla.kvarnvik@rjl.se

Richard Mälarberg, skyddsingenjör
Arbetsmiljöenheten

Julia Nagy, apotekare (sammankallande)
Läkemedelsförsörjning/ klinisk farmaci
julia.nagy@rjl.se

Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska
Smittskydd vårdhygien
per-olof.svensson@rjl.se

Catarina Tingsvik, sjuksköterska
Operation- och intensivvårdskliniken Ryhov

Uppdaterad: 2017-03-23
Julia Nagy, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service