Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Självmedicinering på sjukhus

Syftet med självmedicinering på sjukhus är att göra patienten mer delaktig i sin läkemedelsbehandling.

Socialstyrelsen godkänner att patienter inlagda på länets tre sjukhus sköter sina läkemedel själv under vårdtiden. Däremot har patienten, enligt Lagen om läkemedelsförmåner mm (SFS 2002:160) rätt att få läkemedel kostnadsfritt under sjukhusvård.

Lokala instruktioner

För att självmedicinering ska kunna tillämpas på vårdenheten ska lokala instruktioner, godkända av verksamhetschefen, finnas utarbetade.
Läkemedelskommittén har tagit fram ett förslag på lokal rutin. Den ska anpassas lokalt för varje klinik och förankras med sjuksköterskor och läkare på vårdenheten.

Lokal instruktion för självmedicinering på vårdavdelning (word, nytt fönster)

I anslutning till patientens sängplats ska det finnas ett låsbart skåp (garderob, sängbordslåda etc.), där patientens läkemedel kan förvaras under vårdtiden.

Patientinformation

Läkemedelskommittén har tagit fram patientinformation kring självmedicinering.

Läkemedel inför din inläggning (word, nytt fönster)
Skickas hem till patient inför planerad inläggning.

Vill du sköta dina läkemedel själv under vårdtiden? (word, nytt fönster)
Ges till patient på sjukhuset när självmedicinering kan startas.

Uppdaterad: 2017-04-28
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service