Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Synonymlista

För att underlätta hantering av läkemedel på länets vårdenheter har Läkemedelskommittén utarbetat en "synonymlista". Den baserar sig på Läkemedelsverkets lista över utbytbara preparat, se under rubriken förskrivning, och är kompletterad med preparat som inte finns med på Läkemedelsvekets lista, men som av länets kliniska apotekare bedömts vara utbytbara på länets sjukhus.

Synonymlistan uppdateras årligen och godkänns av läkarrepresentanter från Läkemedelskommittén.

 

Inom länets tre sjukhus finns en kompletterande synonymlista för ögondroppar, godkänd av Ögonkliniken.

Kontakt

Sofia Tidstrand (föräldraledig)
apotekare
010-242 34 80

Kristin Krigsman
klinisk apotekare
010-242 19 69

Uppdaterad: 2017-12-04
Sofia Tidstrand, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service