Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Synonymlista

För att underlätta hantering av läkemedel på länets vårdenheter har Läkemedelskommittén utarbetat en "synonymlista". Den baserar sig på Läkemedelsverkets lista över utbytbara preparat, se under rubriken förskrivning, och är kompletterad med preparat som inte finns med på Läkemedelsvekets lista, men som av länets kliniska apotekare bedömts vara utbytbara på länets sjukhus.

Synonymlistan uppdateras årligen och godkänns av läkarrepresentanter från Läkemedelskommittén.

Kontakt

Sofia Tidstrand (föräldraledig)
apotekare
Läkemedelsförsörjning/sjukhusapoteket

Kristin Krigsman
klinisk apotekare
036-32 19 69

Uppdaterad: 2017-03-10
Sofia Tidstrand, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service