Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Privera för privata vårdgivare

Privera är Region Jönköpings läns system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök.

Stöd och support

Användarmanual Privera (pdf)

Privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län kan kontakta Kundservice på IT-centrum för teknisk support, 036-32 42 95 eller

Cecilia Jönsson, systemförvaltare, ekonomiavdelningen, Region Jönköpings län, 036-32 40 97 eller

Logga in

Instruktioner för inloggning finns i användarmanualen.

Inloggning sker via Region Jönköpings läns applikationsportal:

Region Jönköpings läns applikationsportal (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-01-07
Cecilia Jönsson, Ekonomi, Verksamhetsstöd och service