Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

Tillgängliga lokaler

Var femte invånare har någon form av funktionsnedsättning. För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen. På så sätt är det omgivningen som avgör hur hindrande en funktionsnedsättning blir. Region Jönköpings läns lokaler ska göra det möjligt för alla besökare att hitta rätt och att självständigt kunna förflytta sig i.

Regionen har sedan 2009 inventerat alla lokaler som ägs av Regionen. Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår hela tiden och Regionfastigheter följer Boverket och Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler.

Det som är nödvändigt för många är oftast bra för alla. Många hinder är enkla att åtgärda och med ökad kunskap är det enklare att göra rätt från början.

Här följer exempel vad som är viktigt att tänka på för att personer med olika funktionsnedsättningar lättare ska kunna förflytta sig självständigt inomhus.

 

Reception

Förflyttning fram till receptionsdisk. Naturligt ledstråk med hinder på vägg, nedsänkt receptionsdisk. Illustratör: Mikael Slotte

En vägg kan fungera som ett naturligt ledstråk fram till receptionsdisken. Det är viktigt att det inte finns utskjutande eller lösa hinder utmed ledstråket.

 

Visuellt och taktilt ledstråk fram till receptionsdisk och fram till nummerlappshållare

 

Ett visuellt och taktilt ledstråk kan hjälpa synnedsatta personer att lättare hitta fram till receptionsdisken och till exempel fram till kölappsautomaten

 

Bild 1 visar en hög receptionsdisk och bild 2 visar en receptionsdisk som är nedsänkt där också stol finns placerad för att sitta. Illustratör: Mikael Slotte

 

Receptionsdisken ska vara tillgänlig för alla. Minst 1 m av receptionsdisken bör varar nedsänkt till höjden 0.8 m över golv för att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga. En sittplats som har lämplig höjd (48-50 cm) och armstöd på båda sidor vid disken underlättar

Receptionsdisk med ringklocka, skylt för hörslinga och hållare för käpp. Illustratör: Mikael Slotte

Funktioner ska kunna användas av alla och ska placeras på lämplig höjd. Informationsskyltar ska vara väl synliga. Om glasruta finns, ska den vara öppningsbar, för att personer lätt ska kunna läsa läppar. Belysningen vid receptonen ska vara jämn och bländfri. För att underlätta för personer med nedsatt hörsel ska receptionsslinga finnas.

 

Väntrum

Väntrum där utskjutande hinder är markerade visuellt. Illustratör: Mikael Slotte

 

För att underlätta för personer med synnedsättning och personer som har svårigheter att orientera sig är kontraster viktiga. I ett väntrum ska utskjutande hinder och funktionsknappar vara visuellt och kännbart markerade. Belysningen i väntrummet ska vara jämn och bländfri och bullrig miljö ska undvikas.

Bild 1 visar stol i väntrum som har armstöd. Bild 2 visar växt med nysande person intill. Illustratör: Mikael Slotte

För att sittplatser ska vara användbara för personer med nedsatt rörlighet är det bra att variera sittmöblerna. I väntrummet ska finnas stol i lämplig höjd med armstöd på båda sidor.

För att underlätta för personer med allergi ska, enligt landstingets doftpolicy, växter som kan framkalla reaktioner uteslutas.

 

 

 

 

Person i rullstol försöker nå information som finns i tidningsställ på vägg på hög höjd. Illustratör: Mikael Slotte

 

Inredningen i väntrummet ska vara anpassat även för personer som använder förflyttningshjälpmedel eller personer som är kortväxta. Krokar, informationsmaterial, kölappsautomater, ringklockor, manöverdon för dörröppning och andra funktioner ska placeras på lämplig höjd och lämpligt avstånd från hinder.

Det är viktigt att det finns fria ytor framför funktionerna så att personer som använder förflyttningshjälpmedel kan använda dessa.

 

Handikapptoalett

 

Kontrastmarkering på toalett Illustration: Mikael Slotte

 

Handikapptoalettens viktigaste funktion är att ha tillräcklig golvyta för att kunna förflytta sig med rullstol (2.2 x 2.2 m). För att toaletten ska vara användbar utifrån olika personer behov ska det finnas tillräckligt med utrymme på båda sidor om toalettstolen, så att överflyttning kan ske från båda håll.

För att underlätta orienteringen på toaletten ska funktioner som toalettstol och handfat ha god kontrast mot bakomliggande vägg (0.40 NCS)

Det underlättar om andra funktioner som torkmöjligheter, lys- och larmknappar kontrastmarkeras

Toaletter bör vara utrustade med behållare med lock stor nog för vuxenblöja eller stomihjälpmedel.

 

 

Larmknapp ska finnas tillgängli och lätt att nå. Eventuellt kan päronkontakt installeras. Illustratör: Mikael Slotte

Toalettstolen ska ha uppfällbara armstöd på båda sidor. Toalettpappershållare ska finnas nära toaletten, med fördel på armstöden utan att skada persoenen eller inkräkta på utrymmet.

Larmknapp ska finnas tillgänglig på olika höjder och lätt att nå från toalettstolen. Eventuellt kan päronkontakt installeras.

 

Tvättställ för person som förflyttas i rullstol. Illustratör: Mikael Slotte

Utrymmet under och bredvid tvättstället ska vara fritt från hinder så att personer som förflyttar sig med rullstol ska komma nära intill. Handfatet ska vara utrustat med engreppsblandare. Ibland kan en förlängd spak vara nödvändig.

 

Placering av klädkrok på toalett. Illustratör: Mikael Slotte

Inredningen på toaletten ska vara anpassad för personer som förflyttar sig med rullstol. Det innebär att funktioner som torkmöjlighet, hyllor, spegel och krokar ska placeras på lämplig höjd och på lämpligt avstånd från hörn eller annat hinder. Klädkrokar ska finnas på olika höjder.

 

Visuella larm för personer med hörselnedsättning. Illustratör: Mikael Slotte

På toaletter ska finnas visuellt utrymningslarm för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet.

 

 

Kontaktpersoner

Maria List-Slotte
utredare med inriktning funktionshinder
Folkhälsa och sjukvård
010-242 41 87

Silvan Haglund
lokalplanerare
Regionfastigheter
010-242 51 63

Mer information

Tillgänglighetsdatabasen (nytt fönster) 

Boverkets riktlinjer för tillgängliga lokaler (nytt fönster)

Regionfastigheter i Jönköpings län (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-09-25
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion