Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Kunskapsunderlag

Lättläst broschyr om Barnkonventionen

På Barnombudsmannens webbplats finns en skrift om Barnkonventionen om barnets rättigheter som är skriven på lättläst svenska med korta meningar och utan svåra ord. Men allt det viktiga finns med. Lena Erika Falk på Centrum för lättläst har skrivit den lättlästa texten. Broschyren finns att betälla till en kostnad eller att ladda ner kostnadsfritt.

Beställ broschyren
Barnkonventionen på lättläst svenska (nytt fönster)

Nationell handlingsplan för barns rättigheter

En handlingsplan med långsiktiga och strukturerade insatser för kompetens- och metodutveckling i kommuner, landsting och regioner ska stärka barnets rättigheter i Sverige.

Planen utgör det andra steget i SKL:s överenskommelse med regeringen om att förbättra kommunernas, landstingens och regionernas förmåga att ta tillvara barns rättigheter i deras kontakter med vuxensamhället.

Barnombudsmannens rapport 2016

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Slutsatsen är att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.

Barnombudsmannens årsrapport 2016

Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats som är till för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet och har som mål att förvekliga barnkonventionen. Bakom satsningen står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner.

Barnrättsdagarna 2015: Diskrimininering och kränkande behandling

Barnrättsdagarna 2016: Barnkonventionen som lag

 

 

Kontakt

Kontakt - Barnkonventionen

Mer information

Kunskapsunderlag

 

Uppdaterad: 2017-01-11
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion