Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Bättre sexuell hälsa med sjukgymnastik

Foto: Johan WernerSjukgymnastik kan förbättra den sexuella hälsan för kvinnor med ledgångsreumatism.

Det visar första delen i en kommande avhandling av Kristina Areskoug Josefsson, sjukgymnast på samrehab i Värnamo. Avhandlingsarbetet bedrivs vid Lunds universitet med lektor Gunvor Gard som huvudhandledare.

Kristina Areskoug Josefsson har djupintervjuat tio kvinnor mellan 42 och 66 år i Jönköpings län med diagnosen reumatoid artrit (RA). Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor och ger nedsatt rörlighet, ökad trötthet och värk i kroppens leder. Symptomen påverkar ofta kvinnors sexuella hälsa negativt. Sjukgymnastik vid ledgångsreumatism används för att behålla rörlighet, öka fysisk aktivitet, minska smärta och ge en god kroppskännedom.
Begreppet sexuell hälsa har både ett kroppsligt och psykologiskt perspektiv. Det kan omfatta närhet, ömhet, beröring och sexuell samvaro.
– Det är viktigt att hitta vägar för att förbättra den sexuella hälsan för kvinnor med reumatism. Viktigast är att minska smärtan, säger Kristina. Även att lära sig avslappning kan ha betydelse.
 

Smärta vid beröring

Sexuella problem kan finnas både före, under och efter sexuell samvaro. Närhet till varandra i en relation kan minska när kroppskontakt kan medföra smärta. Bland kvinnorna finns också en rädsla att överges av sin partner på grund av sjukdomen.
Av djupintervjuerna med kvinnorna framgår att sämre rörlighet och styrka har en negativ effekt på den sexuella hälsan. Det kan vara svårt att hitta bekväma ställningar och antalet möjliga samlagsställningar kan begränsas. Kristina Areskoug Josefssons studie visar också att även smärta vid beröring kan försämra den sexuella hälsan.
Kvinnorna har upplevt positiva effekter av sjukgymnastik. De framhåller bland annat att de har fått hjälp med att träna på rätt sätt, lärt känna sin fysiska kapacitet och lärt sig slappna av. De flesta upplever också att självkänslan har ökat och att de fått mer energi.
Kristina Areskoug Josefsson är även klar med andra delen i sin avhandling. Det är en enkät om sexuell hälsa bland både kvinnor och män med ledgångsreumatism. Den vetenskapliga artikeln är inte publicerad än, men resultatet bekräftar Kristina Areskougs Josefssons tes att sjukgymnastik kan förbättra patienternas sexuella hälsa.

Våga kommunicera

– Mitt mål är att frågor om sexuell hälsa ska finnas med i de standardformulär som sjukgymnaster använder när de lägger upp program som ska förbättra patienternas vardagsliv, säger Kristina.
– Om frågorna finns med där hoppas jag att sjukgymnasterna ska våga kommunicera kring ämnet sexuell hälsa och vad de kan hjälpa till med ur den aspekten.
Är djupintervjuer med tio kvinnor ett tillräckligt underlag för att kunna dra de slutsatser du gör?
– Ja, när syftet är att ta reda på hur kvinnorna upplever sin sjukdom, svarar Kristina. Det finns brett vetenskapligt stöd för att det kan räcka med färre än så.
På forskningsspråk heter det en fenomenologisk studie, som är en kvalitativ metod.
Olle Hall

Fakta

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i tidskriften BMC Musculoskeletal Disorders i oktober 2010. Länk till hela artikeln: Women's experiences of sexual health when living with Rheumatoid Arthritis - an explorative qualitative study

Fakta Futurum

Kristina Areskoug Josefsson innehar en av elva doktorandtjänster inom Landstinget i Jönköpings län. Hon är en av cirka nittio medarbetare som bedriver forskning på doktorandtjänster eller med hjälp av ersättning för forskningstid.
Landstingets forskningsenhet heter Futurum – akademin för hälsa och vård. En av Futurums huvuduppgifter är att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning inom Landstinget .
 

 

 

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion