Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forskningsprojekt om motståndskraftiga bakterier

Vårdcentralen Öxnehaga i Huskvarna ingår i ett stort europeiskt forskningsprojekt (APRES), med syfte att studera bakteriers motståndskraft mot antibiotika.


Distriktssköterska Gerd Skogar tar prov på patient, foto Rebecka GöranssonI studien undersöks två vanliga bakterier; stafylokocker och pneumokocker hos friska patienter. Syftet är att studera hur ofta dessa bakterier är motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika, till exempel penicillin.

Resistenta bakterier stort problem

När bakterier som är resistenta mot antibiotika orsakar infektioner som lunginflammation eller öroninflammation kan de vara svåra att behandla. Resistenta bakterier är ett ökande problem i Sverige och i många länder i Europa.

– Om vi vet hur vanligt det är med resistenta bakterier hos en person som är frisk kan vi veta bättre vad vi ska behandla med när man blir sjuk, berättar Sigvard Mölstad, distriktsläkare och professor, Primärvårdens FoU-enhet, Landstinget i Jönköpings län.

Patient och medarbetare deltar gärna

Gerd Skogar arbetar som distriktssköterska på Öxnehaga vårdcentral i Huskvarna, hon tycker att det är spännande att delta i studien:

–Det är en viktig fråga och det är viktigt att man uppmärksammar det här problemet. Vi hoppas på en ökad förståelse för rätt antibiotikaanvändning. En del i vårt arbete är att utföra vårt jobb, men en annan att medverka vid förbättringar, menar Gerd Skogar som tillsammans med sina distriktssköterskekollegor bidrar med materialinsamling. Hon berättar att det är frivilligt för patienten att delta i undersökningen och endast ett fåtal tackar nej. De flesta tycker att det är roligt att kunna bidra till en sådan här viktig forskning.

Praktiskt innebär det att ett prov tas från insidan av främre delen av näsan med en bomullspinne och att patienten får fylla i ett litet kort frågeformulär.

För en säkrare vård

Studien sker samtidigt i nio olika europeiska länder under vintern 2010-2011. I Sverige deltar arton vårdcentraler på olika orter. Den enskilde patienten får inte själv ta del av resultatet från provtagningen. Proverna fryses ner för att undersökas när insamlingen är färdig.

Därefter bearbetas materialet av ett europeiskt forskarlag och ska så småningom mynna ut i ett antal vetenskapliga artiklar.

—Men viktigast av allt är att detta kan bidra till att behandlingen av vanliga infektioner kan bli mer träffsäker, färre komplikationer och en mindre risk för ytterligare spridning av resistenta bakterier, avslutar Sigvard Mölstad.

TEXT: Ulla Hansson Green, informatör Futurum och Rebecka Göransson, student på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion