Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Potensen tillbaka efter prostatacancer 

Inkontinens och impotens oroar de flesta män inför operation av prostatacancer. Nu visar resultat från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping att alla 37 män i en pilotstudie hade fått tillbaka potensen ett år efter operationen.

– De var mellan 49 och 67 år gamla. Alla som ville ha ett aktivt samliv fick tillbaka det, ibland med hjälpmedel, berättar Christina Ljunggren, klinisk sexolog på kirurgkliniken, som har gjort utvärderingen.
Framgången beror på robotassisterade operationer och den sexualmedicinska rehabilitering som ingår i det paket som män med prostatacancer och deras partners får ta del av.
– Det sexualmedicinska rehabiliteringsprogrammet är Länssjukhuset Ryhov ensamma om i Europa, säger Christina Ljunggren.

Kunde genomföra samlag

Samtliga 37 män i studien kunde ett år efter operationen, med eller utan hjälpmedel, genomföra vaginala samlag. 89 procent av männen hade regelbundna fungerande samlag. Året innan, med det tidigare rehabiliteringsprogrammet, men utan samtal med klinisk sexolog, var motsvarande siffra 61 procent. I USA är det 35 procent, enligt jämförbara data.

I sexualmedicinska teamet på Länssjukhuset Ryhov ingår läkare, uroterapeut, urologsjuksköterska och klinisk sexolog.
– Teamets mål är att patienten ska få en likvärdig livskvalitet i både sin relation och i penisens funktion efter operationen, berättar Christina Ljunggren. Ibland med stöd av hjälpmedel och läkemedel.
Målet är att mannen ska kunna få minst en erektion i veckan, styv nog för att klara ett samlag.

Delar av teamet har gruppsamtal med männen och deras partners innan operationen. De förklarar hur operationen går till, vilka skador som kan uppstå och vilka hjälpmedel som finns.
Christina Ljunggrens uppgift som klinisk sexolog i teamet är att informera om möjligheterna till sexualmedicinsk rehabilitering efter ingreppet. Då kartlägger hon också männens sexuella funktion och aktivitet före ingreppet samt hur relationen med eventuell partner är.

Kirurgens två uppgifter

Att avlägsna prostatacancer ger mannen en iatrogen skada. Det betyder en skada som sjukvården orsakar. Alla behandlingsmetoder ger samma typer av biverkningar. När tumören avlägsnas med radioaktiva frön är biverkningarna färre direkt efter ingreppet, men tenderar att bli svårare på sikt.
Förfinade operationsmetoder bidrar till ett lyckat resultat. Kirurgen styr ingreppet med två joy sticks, ungefär som på ett tevespel. Det ökar möjligheten att bevara mer av de nerver och blodkärl som sitter på var sin sida av prostatan, nödvändiga för att kunna hålla tätt och för att få erektion.
– Kirurgerna ska vara duktiga på att operera, men även förstå de stora konsekvenser som ingreppet får för mannen och agera därefter, säger Christina Ljunggren.

Det är många sexuella funktioner som påverkas efter prostatacancerbehandling. Sädesavgången försvinner för alltid. I nio fall av tio blir penisen kortare. De flesta drabbas av problem med lust och erektion.

Mannens milstolpar

– Det finns några viktiga milstolpar för mannen efter operationen, säger Christina Ljunggren. När han kan kontrollera blåsan, när han får besked om att tumören är borta, när han får en spontan erektion, när han kan hålla tätt och när han når ett nytt ”normalt” samliv.
Vid parsamtalet – de flesta männen har en partner – några månader efter ingreppet ställer hon frågor om hur det fungerar nu och om nyttan av eventuella hjälpmedel. Både mannen och partnern får svara på detaljerade frågor om sexuell funktion; erektion, tillfredsställelse, hårdhetsskala, sexlust, sexuella besvär som ett problem i relationen, livskvalitet.

En bra relation är viktig för att det sexuella ska komma igång efter operationen.
– Mycket handlar om att stärka mannens självförtroende att han ska våga närhet till sin partner. Långtidsverkande potensmedel kan vara ett viktigt stöd för att lita på sin erektion, säger Christina Ljunggren.
– Våra sexualmedicinska insatser syftar både till att återskapa balans i relationen till sin partner och att aktivera erektionen.
I den kvalitativa utvärderingen efter ett år är resultaten fantastiska, tycker Christina Ljunggren.
– Paren ger höga betyg för delaktighet och vårt sätt följa upp ingreppen. Fyrtio procent av paren tycker att de har fått ett bättre samliv efter ingreppet!
– Men psykologiskt blir du aldrig av med din prostatacancer. Varje gång mannen blir kallad till ett nytt psa-prov uppstår ett slags kris.

Intervjuat kvinnor också

Christina Ljunggren sammanställer nu en större studie med sexualmedicinsk uppföljning av alla som opererats på Länssjukhuset Ryhov 2009. Hon har också intervjuat 45 personer, var av 22 kvinnor, ett år efter ingreppet.
– Min dröm är att Länssjukhuset Ryhov öppnar en sexualmedicinsk mottagning, där klinisk sexolog, uroterapeut och stomiterapeut arbetar tillsammans med alla slags cancersjukdomar. Både med patienterna och deras partners.
Hon presenterade delar av sin utvärdering på ett symposium om canceröverlevnad och sexuell hälsa i Washington i somras.
Olle Hall

Mera fakta
Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer i Sverige. Den drabbar cirka 10 000 män om året. Två av 1 000 män drabbas under sin livstid
På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping görs cirka 100 operationer om året med hjälp av robot.

 

 

Uppdaterad: 2012-06-14
Olov Hall, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion