Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Helén Isaksson

Forskning visar att ju tidigare man får hål i tänderna desto större risk är det att tänderna blir sämre senare i livet.

Barn som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna, det visar forskning från Odontologiska Institutionen, Landstinget i Jönköpings län.

Övertandläkare Helén Isaksson vid Odontologiska Institutionen i Jönköping - och forskarstuderande vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, - har forskat kring förekomsten av hål i tänderna (karies) och frätskador (erosion) hos 20-åringar. Hon har också tittat på dessa tillstånds påverkan av tidigare erfarenhet av karies och livsstil samt föräldra-, socioekonomiska- och psykosociala faktorer.

- Det finns ett starkt samband mellan förekomst av karies vid 20 års ålder och karies vid tidig ålder, berättar Helén Isaksson. Sambandet mellan karies vid 3 och 6 års ålder och förekomst av karies vid 20 års ålder hör ihop. Hos unga vuxna ses även en hög förekomst av frätskador på tänderna, men oftast i mild form.

Föräldrarnas roll är viktig

Föräldrarnas inverkan under uppväxten påverkar förekomsten av karies hos 20-åringen. Både karies och erosion i denna ålder är relaterade till övervikt/fetma liksom till livsstilen hos denna grupp.

 - Forskningen visar att ungdomar med övervikt och fetma har något högre förekomst av karies än normalviktiga i samma ålder, berättar Helén Isaksson. Det finns ett starkt samband mellan föräldra-, socioekonomiska- och psykosociala faktorer i tidig barndom och karies i tändernas kontaktytor (så kallad approximalkaries) i sidotandsområdet vid 20 års ålder.

Snedfördelning av karies

I Sverige har alla barn rätt till fri tandvård upp till 20 års ålder. En generell minskning av utvecklingen av karies kan ses hos barn och ungdomar, men fortfarande kvarstår en uttalad snedfördelning av förekomsten av karies. Dessutom rapporteras en ökad förekomst av frätskador hos unga vuxna, vilket även denna forskning visar.

TEXT: Annika Ekberg, nyheten är publicerad den 10 december 2013.

Mer information

Avhandlingen "On Dental Caries and Dental Erosion in Swedish Young Adults" försvaras vid en disputation vid Sahlgrenska akademin den 13 december.

Läs avhandlingen "On Dental Caries and Dental Erosion in Swedish Young Adults" på Göteborgs universitets webbplats (nytt fönster)

Kontaktperson

Helén Isaksson,
doktorand vid Sahlgrenska akademin och övertandläkare i barntandvård vid Odontologiska Institutionen
Folktandvården, Landstinget i Jönköpings län
036- 32 46 51 / 0704-15 82 72 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion