Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Anke Zbikowski, gynekolog på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om kränkningar i vården och kommit fram till att Forumspel, som den egna kliniken haft, är ett bra sätt att praktiskt träna sig i ett etiskt förhållningssätt. Foto: Johan W Avby

Anke vill se mer etisk träning i vården

– Praktisk etisk träning är en viktig del i vidareutbildningen av vårdens medarbetare. Det menar Anke Zbikowski, specialistläkare på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, som forskat om kränkningar i vården.

Forskning om kränkningar i vården

Det finns många orsaker till att en patient kan känna sig kränkt vid besök i vården.

– Man kan till exempel uppleva att personalen har ett nedlåtande sätt, att man känner sig bortglömd när de står och pratar med varandra, eller att en undersökning fortsätter trots att man som patient säger att det gör ont. Det kan vara saker som vi tycker är små, men som kan ha väldigt stor betydelse för en patient, säger Anke Zbikowski.

2007 var hon ST-läkare i obstetrik och gynekologi och funderade på vad hennes ST-arbete skulle handla om.

Samtidigt tackade kvinnokliniken ja till att delta i en studie som Hälsouniversitet i Linköping ville göra kring kränkningar i vården. Under ett år genomfördes 16 halvdags workshops med så kallad Forumspel, under ledning av dramapedagog.

– Jag tyckte att det var ett intressant ämne för ett ST-arbete, och valde sedan att fortsätta att forska om kränkningar och Forumspel, säger hon.

Första steget var att undersöka vilka etiska koder som finns.

– Jag funderade på om det finns ett etiskt ramverk för personal som definierar hur man ska bete sig gentemot patienten.

Det saknas när det gäller hänsyn till patientens eget perspektiv, men finns kring frågan om diskriminering.

– Men de är så allmänt hållna, så jag fick hitta ett sätt att analysera dem. Koderna förändras inte heller särskilt mycket över tiden. Läkarförbundet, till exempel, har nyligen reviderat sina koder, men det blev inte många förändringar. För många yrkesgrupper saknas också koder för hur man ska agera om till exempel en kollega beter sig olämpligt mot en patient.

Större förståelse med hjälp av rollspel

Tidigare studier visar att nästan 20 procent av svenska gynekologpatienter någon gång har upplevt sig kränkta i sjukvården.

Anke Zbikowski har därför koncentrerat sin forskning på hur personal kan agera för att patienter ska slippa känna sig kränkta.

Hon har följt den egna klinikens satsning på Forumspel, där 76 av de 136 medarbetarna deltog vid minst ett workshoptillfälle. Tillsammans med en pedagogisk ledare fick deltagarna själva föreslå och spela upp scener från sin vårdvardag, scener som de tyckt varit svåra att hantera. I Forumspel testar man olika lösningar i ett interaktivt rollspel för att vända en kränkande situation.

Anke Zbikowski har gjort en kvantitativ och en kvalitativ utvärdering hur medarbetarna uppfattade Forumspelet.

Hade det inneburit att deras förmåga att hantera kränkningar blivit bättre?

– Ja, svaren var positiva. De allra flesta upplevde att de bättre kunde hantera situationer där kränkningar kunde inträffa. I den kvalitativa undersökningen intervjuade jag etikombud som gått en kurs i Forumspel. De berättade att de fått en annan syn och djupare förståelse och att kursen gett dem aha-upplevelser.

Drygt hälften av klinikens medarbetare deltog i Forumspelen. Men utvärderingen visade att det inte gav någon ökad medvetenhet på kliniknivå om risken för kränkningar.

– När man gör en så stor satsning, och det pratas mycket om det på kliniken, så trodde jag nog att medvetenheten skulle öka. Så detta var lite överraskande, säger Anke Zbikowski.

Kränkning - ett brett och svårdefinierat begrepp

– Om någon är våldsam eller oförskämd är det mer tydligt. Det andra är mer subtilt, och det ser man inte alltid som vårdpersonal. När jag började forska var det också mycket i media om att människor blev kränkta i olika sammanhang. Det blir lätt ett urvattnat begrepp, så för mig gällde det att definiera vad kränkning innebär.  Jag förstår kränkningar i vården på två sätt, som något som inkräktar på patientens integritet och värdighet, eller som en subjektiv uppfattning hos patienten.

Hennes slutsats är att Forumspel kan vara ett bra verktyg för att hjälpa medarbetare att få ett patientperspektiv.

– Det är svårt både att genomföra och att utvärdera Forumspel. Hur mäter man till exempel om bemötandet har blivit bättre? Men det är en väldigt praktisk form att utbilda med simuleringsmöjligheter och stor fördel att man kan komma på lösningar själv. Det är viktigt att tänka på att utbildningar i det här ämnet inte bara kan vara föreläsningar, säger hon.

Någon fortsättning på Forumspel ser det dock inte ut att bli, vilket hon beklagar.

– Vi vidareutbildar i allt möjligt, men inte i vardagsetik. Ofta är det några eldsjälar som tycker att det är viktigt med vidareutbildning i bemötande, säger Anke Zbikowski, som hoppas på klinikövergripande satsningar framöver.

Hon kommer från staden Butzbach utanför Frankfurt och hann börja sin ST-utbildning i Tyskland innan hon flyttade med familjen till Jönköping 2002.

– Jag sökte jobb i Tyskland, men såg då en annons om ST-läkare här på kvinnokliniken. Det har jag inte ångrat, för det är en fantastisk klinik.

Att det blev obstetrik och gynekologi kändes givet:

– Ett spännande område med många friska patienter, men också svårt sjuka. Området handlar om allt som är viktigt i livet.

Landstinget stödjer medarbetares forskning

Hon beskriver lyriskt den stöttning hon fått av klinikledningen och dåvarande verksamhetschef Raymond Lenrick och nuvarande, Birgitta Gustafsson-Borg. Detta har lett fram till att hon nu är det första disputerade på kliniken.

– Jag har haft ett fantastiskt stöd av min forskargrupp i Linköping och av Futurum. Utan det hade jag aldrig disputerat.

Forskningen har också gett henne själv nya insikter kring bemötandet av patienter.

– Jag har alltid tyckt att det varit viktigt att se patienterna som individer och förstå deras sätt att tänka. Men jag har blivit mer försiktig med vissa saker så att det inte ska kunna uppfattas som kränkande, som att inte förutsätta att en patient lever i ett heterosexuellt förhållande.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot 1: Anke Zbikowski disputerade 16 maj 2014 med avhandlingen ”Counteracting abuse in health care from a staff perspective –ethical aspects and practical implications.

Artikeln publicerad den 3 november 2014
 

Uppdaterad: 2014-11-03
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion