Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Landstinget i Jönköpings län ligger i framkant när det gäller att skapa effektiva vårdmiljöer och bidrar redan till forskningen kring hur sjukhus, vårdcentraler och andra lokaler för hälso- och sjukvård ska byggas.

Rätt utformade vårdplatser

- I detta viktiga arbete fordras mycket mer framtidssäkrad forskning och strategier för att investeringarna för verksamheterna blir rätt utformade samt hållbara över tid. Vi har sedan några år samverkat  i forskningsprojekt med Chalmers och Jönköpings tekniska högskola med lyckat resultat. I dag finns det mycket lite vårdbyggnadsforskning såväl nationellt som internationellt.  Nu tar vi ett viktigt steg för att  säkerställa att evidensbaserad kunskap tas med vid all byggnadsplanering, säger Erik Pålsson, fastighetsdirektör, Landstingsfastigheter, och fortsätter:

- Syftet är också att vi med bättre förkunskaper bland annat kan minska på projekteringskostnaderna i motsvarande grad. Det finns redan nu konkreta forskningsområden som kan starta relativt omgående.

Effektivare vård

Aktuell forskning visar att rätt utformade vårdbyggnader kan bidra till att effektivisera vården, stödja läkandeprocessen och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Tanken är att forskningen också ska leda till att Landstinget använder färre konsulter i samband med byggnationer och därmed sparar in det som nu satsas på forskning.

PTS-forum

Landstingsfastigheter bildade nätverket PTS-forum för tio år sedan och har nu 15 medlemslandsting i landet. Förhoppningen är att fler landsting ska ansluta sig till forskningen kring hur man bygger lokaler för vård på bästa sätt.

– Målsättningen är att arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt där PTS är ett stöd i den processen. Samverkan kring PTS mellan de landsting som använder systemet skapar förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar, vilket i sin tur innebär mer pengar över till hälso- och sjukvård. Men tanke på att vi nu bygger så mycket får PTS en allt viktigare roll, säger Charlotte Bruun, utvecklingschef på Landstingsfastigheter.

En miljon avsätts redan i år, enligt beslut i landstingsstyrelsen, men under de kommande åren ska ytterligare två miljoner sättas av.

TEXT: Ulla Hansson Green

Fakta om PTS

Vid varje ny- och ombyggnation använder Landstingsfastigheter PTS, Program för Teknisk Standard.

PTS är nu omkring 40 år gammalt och har sitt ursprung i planeringen av såväl Värnamo sjukhus som Länssjukhuset Ryhov. Sedan tio år tillbaka är det webbaserat, ett IT-verktyg som effektiviserar byggprocessen.

Genom åren har PTS utvecklats till ett ledningssystem för att åstadkomma rätt kvalitet i programarbetet, projektering, byggande och förvaltning.  Detta leder i sin tur till att användarna sparar tid och pengar.

Forskning om vårdmiljö, foto: Smålandsbilder.se

Uppdaterad: 2015-02-11
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion