Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Unik strategi kan upptäcka sjukdom tidigt

Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet, med deltagare från Region Jönköpings län, lanserar en unik strategi för att upptäcka sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas. Studien publiceras nu i amerikanska tidskriften Science Translational Medicine.

Problem i sjukvården angrips

– Vi angriper ett av sjukvårdens största problem, som leder till stort lidande och enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. En viktig orsak är att behandling ofta inleds först när patienten har tillräckligt många symtom för en diagnos med konventionella metoder, säger professor Mikael Benson vid Centrum för individualiserad medicinering, som tillsammans med universitetslektor Mika Gustafsson lett studien.

Analysera T-celler

Den nya strategin bygger på att analysera T-celler, en typ av vita blodkroppar som ständigt patrullerar i kroppen för att bekämpa mikrober eller läka skadad vävnad. Det innebär att de tidigt känner av förändringar vid ett stort antal olika sjukdomar.

Forskarteamet undersökte genaktiviteten hos T-celler från tio inflammatoriska, elakartade och ämnesomsättningssjukdomar. Undersökningen gjordes med en teknik som möjliggör samtidig analys av alla människokroppens 20 000 gener. Resultaten visade att genaktiviteten vid alla sjukdomarna skilde sig från friska prov.

Identifiera gener

Sedan konstruerades en modell för att identifiera de gener som startar aktiviteten.

–Vi antog att sådana gener skulle kunna användas för att ställa tidig diagnos. För att testa detta undersökte vi T-celler från tidiga, symtomfria stadier av multipel skleros, MS, och pollensnuva. Det bekräftade att dessa gener kan fungera som sjukdomsmarkörer även när patienten inte har några symtom, säger Mika Gustafsson.

Artikelförfattarna föreslår att dessa gener prövas diagnostiskt i stora studier – till exempel den som på initiativ av president Obama ska följa en miljon amerikaner under flera år.

Forskare från regionen deltar

Från Region Jönköpings län har forskarna Andreas Matussek, Margaretha Stenmarker och Janne Björkander deltagit.

– Vi kan bidra till att utveckla innovativa diagnostiska metoder som i ett tidigare skede kan upptäcka sjukdom eller användas vid kontroller likt PSA (prostataspecifikt antigen) vid prostatacancer, säger Andreas Matussek, verksamhetschef laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.

– Studien är ett exempel på vikten av att kombinera avancerad forskning och angelägna kliniska frågeställningar med siktet inställt mot att vi i framtiden skulle kunna upptäcka sjukdomar i tidiga faser. Projektet visar därför att det är viktigt för patienter och utvecklingen av hälso- och sjukvården i hela vår region att vi aktivt deltar i forskningsstudier, säger Margaretha Stenmarker.

Upptäcka sjukdom tidigt

Professor Mikael Benson konstaterar att en allt tidigare diagnostik kan bidra till effektivare behandling.

– I förlängningen ökar detta intresset för regelbundna hälsokontroller med syftet att tidigt upptäcka och behandla eller förhindra sjukdom, på samma självklara sätt som vi ser på bilprovning och bilservice. Egentligen är det konstigt att vi har ett effektivare sätt att hantera bilars hälsa än vår egen.

Text: Mikael Bergström

Uppdaterad: 2015-12-01
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion