Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Tre sprutor istället för 36 - ny metod för allergivaccinering

Går det att behandla svår björk- och gräsallergi med en tusendel av vaccindosen och tre injektioner under två månader, istället för ett trettitiotal under tre år? Det är frågan som en forskargrupp vid Allergicentrum Region Östergötland och Linköpings universitet tillsammans med kollegor från Region Jönköpings län studerar.

– Det är i så fall en vinst för både patient och verksamhet. Vi hoppas att behandlingsmetoden ska kunna tillämpas som rutin inom några år. Det känns angeläget att jobba med detta projekt. När man har hållit på i flera år med att försöka förenkla och förbättra allergi-sjukvården i Sverige är det roligt att omvärlden uppmärksammat detta, säger professor Janne Björkander, Futurum, Region Jönköpings län, och syftar på att projektet belönades med ”Årets FORSS-projekt 2015”.

Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen lider av gräs- och björkallergi. De flesta klarar sig bra med allergitabletter och spray för ögon och näsa. Men för vissa är besvären så svåra att de vanliga läkemedlen inte hjälper. Då finns möjlighet att få behandling med allergivaccin men det krävs mycket tid och resurser, både från patient och hälso- och sjukvård.  Behandlingen tar flera år och det krävs i allmänhet ca 36 injektioner och lika många läkarbesök. Med den alternativa metoden ges en spruta tre gånger med en månads mellanrum, och behandlingen har full effekt efter detta.  Metoden heter intralymfatisk immunterapi, och innebär att allergenet injiceras direkt i lymfkörtlarna istället för under huden, som är det vanliga.

Pilotstudiens patientgrupp visar på goda resultat och förhoppningsvis kommer det i en nära framtid finnas möjlighet att använda den nya metoden. Patienterna som deltar i studien har fått skatta sina besvär före vaccination, och en uppföljning under tre års tid pågår för att studera symtom, medicinering och livskvalitet under gräs- respektive björkpollensäsongen. Projektet ska även studera kostnadseffektiviteten med den alternativa metoden.

Lennart Nilsson, läkare vid Allegicentrum, Linköping är ansvarig för studien.  Från Region Jönköpings län medverkar utöver Janne Björkander, Patrik Nordenfelt, överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i forskningsgruppen.

*FORSS - Forskningsrådet i sydöstra Sverige är en forskningsfinansiär med syftet att främja en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska patientnära problemområden.

Ulla Hansson Green


 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-05-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion