Region Jnkpings ln Palliativ vård
plus.rjl.se/palliativ

Palliativa vårdenheten, Värnamo sjukhus

Telefon

010 244 82 90
Telefontid mån-fre kl. 08:15-16:00

Adress

Palliativa vårdenheten, Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo

E-post

Jourtid

Vid akuta frågor på jourtid hänvisas till primärvårdens beredskapsjour eller vid behov även till anestesijouren på Värnamo sjukhus.

Kontaktpersoner

Överläkare
Anna Ekelund

Jacob Lober

Margareta Svensson

Sjuksköterskor
Martina Kent

Ann-Britt Toftgård

Karen Ulvatne

 

Uppdaterad: 2017-09-01
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering