Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontaktpersoner och forskningsområden

Peter Blomstrand, överläkare inom klinisk fysiologi, forskar kring hjärtats funktion. Fotograf: Jenny Lindberg

Här hittar du kontaktpersoner inom forskning och utveckling och en kort beskrivning av respektive persons forskningsområde.
Kontaktpersonerna är länkade till kontaktkort på webbplatsen www.researchweb.org/is/sverige och öppnas i nytt fönster.

 

Klinisk fysiologi

Laboratoriemedicin

 

Disputerade

 • Ute Engel
 • Maria Faresjö
 • Sofie Haglund
  Inflammatorisk tarmsjukdom - faktorer som påverkar behandlingseffekt; genomik, immunologi med mera. Molekylär diagnostik och farmakogenomik även vid andra sjukdomar.
 • Anna J. Henningsson
  Fästingburna infektioner: klinik, epidemiologi, immunologi, patogenes och diagnostik.
  Anna söker svar om borrelia
 • Sture Löfgren
  Biomarkörer för kolorektal cancer, huvud/nack-cancer och bröstcancer. Det åldrande immunsystemet och dess relation till CMV-infektion. Molekylär typning för epidemiologi och smittspridning
 • Andreas Matussek
 • Sara Mernelius                                                                                                                                                                                                                                                 Disputerade Disputerade på en avhandling om vårdhygieniska insatser för att förhindra spridning av Staphylococcus aureus inom förlossningsvården. Jobbar idag med molekylär typning och epidemiologiska studier av mikroorganismer som är av intresse för smittskydd och vårdhygien.
 • Lisa Stark
 • Jan Söderman
  Biomarkörprofilering (för diagnostik/behandling) och sjukdomsgenetik vid inflammatorisk tarmsjukdom och celiaki. Molekylära, mikrobiella typningsmetoder.
 • Inga Zelvyte
  Klinisk betydelse av fenotyp och nivå av alfa-1-antitrypsin hos patienter med olika cancer.
  Samband av alfa-1-antitrypsin fenotyp med sjukdomar med högt proteas aktivitet.
  Utvärdering av reflektiv testing som ett stöd vid kliniska frågeställningar i öppenvården. 
 • Eva Biró
 • Nongnit Lewin
 • Emma Carlsson
 • Elisabeth Norén                                                                                                                                                                                                                               Genetik vid inflammatorisk tarmsjukdom med fokus på den epiteliala integriteten. 
 • Peter Wilhelmsson

Doktorander

 • Bengt-Åke Andersson
 • Olaf Dienus
 • Hanna Gustafsson Bragde                                                                                                                                                                                                                Forskar om uppkomst och diagnostik av glutenintolerans, med hjälp av framför allt molekylärbiologiska metoder.
 • Malin Lager                                                                                                                                                                                                                                       Fästingar och fästingburna infektioner med fokus på utveckling och utvärdering av molekylärbiologiska och serologiska metoder. 
 • Renate Slind Olsen                                                                                                                                                                                                                                           Doktorand vid Biomedicinska plattformen, Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov och vid Avdelning för Läkemedelsforskning/Farmakologi, Institutionen för medicin och hälsa, Linköping Universitet. Jobbar med:Kolorektal cancer: biomarkörer, överlevnad, molekylär biologi och immunologi. Korrelationer mellan kolorektal cancer och  hjärt-kärl sjukdom: biomarkörer, överlevnad, molekylär biologi och immunologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Anna Åkerlund
 • Oda Husam
 • Anna Jogenfors                                                                                                                                                                                                              Staphylococcus aureus – aspekter på diagnostik, resistensutveckling och molekylär epidemiologi.

Medicinsk radiologi

 • Bo Sigstedt
 • Henriettae Ståhlbrandt
  Forskar på hjärnaktivitet, framför allt inom hjärnans belöningssystem, vid alkohol- och narkotikaanvändning med hjälp av funktionell MR.
Uppdaterad: 2017-04-24
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering