Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förberedelser arbetsprov

  • Patienten bör ha ätit ett lätt mål före arbetsprovet
  • Patienten får ej ha rökt eller snusat senare än 2 timmar före undersökningen.
  • Patienten bör ha lämpliga kläder och skor för cykling.
  • Patienten bör inte använda hudlotion (elektroder fäster dåligt)

För inneliggande patienter gäller dessutom

  • Eventuell journal ska medfölja patienten
  • Fri venväg (patienter med infarkt, misstänkt infarkt eller instabil angina)

 

 

Ansvarig

Patrik Skogward,
överläkare

010 - 24 234 05

Mer om arbetsprov

Mer information

Undersökningar hjärta 

Uppdaterad: 2017-08-01
Lena Smajic, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård