Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen ska innehålla

  • Aktuella symptom
  • Hur länge har patienten haft besvär?
  • Accentuerade besvär?
  • Aktuell medicinering
  • Ange om tolk behövs och i så fall vilket språk
  • Ange om hinder föreligger för vanligt cykelarbete. För patienter som har svårt att cykla, eller aldrig lärt sig cykla, kan istället armcykling eller gång på rullande matta erbjudas.

Ansvarig

Patrik Skogward,
överläkare

010 -24 234 05

Mer om arbetsprov

Mer information

Undersökningar hjärta

Uppdaterad: 2017-08-01
Lena Smajic, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård