Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Myokardscintigrafi

Indikationer

 • Misstanke om ischemisk hjärtsjukdom där konventionellt arbetsprov är normalt eller inkonklusivt.
 • Värdering av funktionell betydelse av kända coronarstenoser.
 • Preoperativ kardiell bedömning inför annan stor kirurgi.
 • Bedömning av myokardviabilitet.

Farmakologisk belastning
(adenosin, regadenoson) vid:

 • Vänstersidigt skänkelblock
 • Pacemaker
 • Arbetsprov ej möjligt (tekniska problem att cykla).
 • Icke kardiell begränsning (ex. claudicatio)
 • Låg maximal hjärtfrekvens.

Kontraindikationer

Nyligen genomgången hjärtinfarkt. Instabil angina.

Vid provokation med adenosin gäller även

 • AV-block II eller III
 • Sick sinus syndrom
 • Obstruktiv lungsjukdom
 • Astma bronkiale
 • Förhöjt intrakraniellt tryck
 • Patienter som behandlas med dipyridamol
  (Persantin, Persantin Depot, Asasantin Retard)
 • Patienter som behandlas med teofyllin (Theo-Dur)

Vid provokation med regadenoson gäller även

 • AV-block II eller III
 • Sick sinus syndrom
 • Dekompenserad hjärtsvikt
 • Okontrollerad astma
 • Patienter som behandlas med dipyridamol
  (Persantin, Persantin Depot, Asasantin Retard)
 • Patienter som behandlas med teofyllin (Theo-Dur)

 

 

 

 

 

Ansvarig

Thomas Elvesjö,
överläkare

010 - 24 234 53


Mer om myokard- och adenosinscintigrafi

Mer information

Undersökningar hjärta

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Medicinsk diagnostik