Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bakgrund myokardscintigrafi

Tc-99m tetrofosmin är en fettlöslig förening som snabbt försvinner från blodet efter intravenös injektion.

Upptag i hjärtmuskelceller (mitokondrier) sker snabbt.

Fördelningen regionalt i hjärtmuskeln är proportionell mot blodflödet.

Injektion vid maximal ansträngning alt. maximal kärldilatation

Injektion i vila, 2 - 4 dagar senare.

Bild visande gammakameraundersökning av hjärtat, s.k. myokardscintigrafi

Ansvarig

Thomas Elvesjö, 
överläkare

010 - 24 234 53
 

Mer om myokard- och adenosinscintigrafi

Mer information

Undersökningar hjärta

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik