Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förberedelser ekokardiografi

TTE

Polikliniska patienter behöver inte någon speciell förberedelse inför undersökningen.

TEE

Patienten ska vara fastande > 4 timmar. Intravenös infart skall finnas på inneliggande patienter och aktuellt INR-värde skall uppges.

Speciellt

Ett fåtal patienter kan behöva genomföra TEE i narkos. Denna undersökning genomförs på KBC eller OP och samordnas av vår sekreterare. Ifylld rosa operationsanmälningsblankett skall då bifogas remissen.

Ansvarig

Johnny Nijm 
överläkare
010 -24 234 29

Mer om ekokardiografi

Mer information

Undersökningar hjärta

Uppdaterad: 2017-08-01
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik