Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Förberedelser myokardscintigrafi

Förberedelser

  • Du får inte dricka kaffe, te, coca-cola eller annan koffeinhaltig dryck och inte heller äta choklad eller banan 24 timmar innan den första undersökningen.
  • Undersökningsdagens morgon får du äta en lätt frukost. Mediciner tas som vanligt, dock ej medicin innehållande koffein.
  • Du får inte röka, snusa eller tugga tuggummi 2 timmar innan undersökningarna.

Om Du behandlas med någon astmamedicin eller med någon av medicinerna Persantin, Persantid Depot, Asasantin Retard, Diprasorin, Dipyridamol eller Theo-Dur vill vi att Du tar kontakt med Klinisk fysiologi på telefon 036-32 34 20.

Undersökningstid

Arbetsprov

Undersökningen är uppdelad på två tillfällen. Dag 1 belastas hjärtat med ansträngning på testcykel. 2 - 4 dagar senare görs undersökning i vila (tid meddelas efter första undersökningen).
Tidsåtgång dag 1 - cirka 2 timmar.
Tidsåtgång dag 2 - cirka 1,5 timme.
Viktigt att Du kan komma vid båda undersökningstillfällena.

Farmakologisk provokation (adenosin, regadenoson)

Undersökningen är uppdelad på två tillfällen. Dag 1 belastas hjärtat med ett läkemedel. 2 - 4 dagar senare görs undersökning utan läkemedel (tid meddelas efter första undersökningen).
Tidsåtgång dag 1 - cirka 2,5 timmar.
Tidsåtgång dag 2 - cirka 1,5 timme.
Viktigt att Du kan komma vid båda undersökningstillfällena.

 

 

 

Ansvarig

Thomas Elvesjö,
överläkare

036-32 34 53


Mer om myokard- och adenosinscintigrafi

Mer information

Undersökningar hjärta

Uppdaterad: 2017-04-06
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik