Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Långtids-EKG/R-test

Indikationer

  • Arytmier
  • Yrsel av misstänkt kardiell genes
  • Syncope av oklar genes
  • Vid misstanke om angina av typ Prinzmetal

Tveksamma indikationer

Mycket intermittenta besvär

Ansvarig

Patrik Skogvard
överläkare
010 - 24 234 05

Mer om långtids-EKG

Mer information

Undersökningar hjärta

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik