Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för sentinel node - bröst ska innehålla

  • Beskrivning av tumörlokalisation
  • Uppgift om eventuell tidigare bröstoperation

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om sentinel node

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård