Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Utförande av sentinel node - bröst

Efter intrakutan injektion av teknetiummärkt nanokollid, följs dränaget av den radioaktiva ativiteten till den/de första lymfkörtlarna i axill eller parasternalt.

Med hjälp av bildtagning med gammakamera märks området ut med spritpenna. Denna markering tillsammans med scintigrafiska bilder är till vägledning för kirurg vid operation.

Undersökningstid

Cirka 30 minuter.

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om sentinel node

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård