Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för skelettscintigrafi ska innehålla

  • Aktuella symptom
  • Duration av symptom
  • Tidigare skelettrauma
  • Känd malignitet
  • Känd arthros
  • Om undersökningen föranleds av fynd vid rtg, CT eller MRI - gärna kopia av utlåtande.

Ansvarig

Jan Ohlsson, 
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om skelettscintigrafi

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård