Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Utförande skelettscintigrafi

Cirka 3 timmar efter injektion av teknetium-99m-HDP sker registrering med gammakamera. Vid infektionsfrågeställning kan även registrering ske i samband med injektionen.

Undersökningstid

15 minuter + cirka 30 minuter.
Mellantiden disponeras fritt.

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om skelettscintigrafi

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård