Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Thyreoideascintigrafi

Indikationer

  • Inför behandling med I-131 p.g.a. hyperthyreoidism. Volymsbestämning samt differentiering mellan Graves´ sjukdom och toxiskt adenom avgör behandlingsdos.
  • Vid misstanke om ektopisk thyreoideavävnad.
  • Evaluering av oklara strukturer i halsregion eller substernalt. Thyreoideavävnad?
  • Indikationerna för thyreoideascintigrafi har minskat.
  • Riktlinjer avseende omhändertagande av thyreoideasjukdomar i Jönköpings sjukvårdsområde har utarbetats.
  • AKO-nytt 2005-11-15 (Vårdöverenskommelse medicinkliniken endokrinsektionen, onkologkliniken, kirurgkliniken, klinisk fysiologi och öppen vård).

Kontraindikationer

  • Inga
  • Thyreoidea bör ej vara jodblockerad vid undersökningen (se förberedelse)

Graviditet och amning

Vid graviditet görs särskild bedömning om indikation för undersökning.

Amningsuppehåll: 24 timmar (fem –sex fraktioner kastas)

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare

036-32 34 27

Mer om thyreoidea

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård