Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bakgrund thyreoideascintigrafi

Thyreoideas huvudsakliga funktion är att koncentrera och ta upp inaktivt jod, lagra jodföreningar och frigöra aktiva hormoner till cirkulationen. Genom denna organifiering av jod har radioaktivt jod använts i många år för att studera thyreoideas funktion. Tc-99m perteknetat koncentreras i thyreoidea men deltar ej i hormonsyntesen. Scintigrafi med perteknetat visar alltså ett upptag som beror på thyreoideas förmåga att koncentrera eller binda perteknetat. Skillnad i upptag mellan jod och perteknetat existerar hos vissa tumörer som visas "kalla" med jod och "heta" med perteknetat. Upptaget är också högre och senare med jod, normalt 9 – 40 % efter 24 timmar jämfört med ett maximalt upptag för perteknetat på cirka 1- 4% 20 minuter efter injektion.

 

Normal          "Kallt" parti         Multinodös struma

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare

036-32 34 27

Mer om thyreoidea

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

 

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård