Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bakgrund ventrikeltömning

Ventrikeltömningen styrs av födans sammansättning och kaloriinnehåll, dels via vagusnerven, dels via hormoner som produceras i mag-tarmkanalen. Tömningen påverkas dessutom av föregående fasta, olika sjukdomstillstånd (t ex diabetes och esofagit), eventuellt tidigare mag-tarmoperation samt olika mediciner.

Vid metaboliska sjukdomar är ventrikeltömningsförloppet av stor betydelse för den metabola balansen. Vid diabetes mellitus har en långsam ventrikeltömning påvisats. Detta är främst beroende av blodsockernivån. Ett stegrat blodsockervärde ger en fördröjd tömning, vilket ses redan vid nivåer över 6 mmol/l. Uttalad diabetesneuropati kan även bidra till den långsamma ventrikeltömningen. Fördröjningen omfattar som regel både lagfas och tömningsfas och beror främst på nedsatt motorik i antrumområdet. Detta medför en varierande fördelning av näringsämnen till tunntarmen med osäker absorption, vilket leder till att insulineffekten inte blir korrekt avpassad med ytterligare försämrad blodsockerkontroll som följd.

Ansvarig

Jan Ohlsson, 
överläkare

036-32 34 27

Mer om ventrikeltömning

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård