Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för ventrikeltömning ska innehålla

  • Aktuella besvär
  • Gastrointestinala sjukdomar/operationer
  • Diabetes?

Ansvarig

Jan Ohlsson, 
överläkare

036-32 34 27

Mer om ventrikeltömning

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård