Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bakgrund lymfscintigrafi

Lymfscintigrafi baseras på fysiologisk transport av nanopartiklar i lymfsystemet. Efter intrakutan injektion av teknetiummärkt nanokolloid, följs dränaget av den radioaktiva aktiviteten genom lymfsystemet. Partiklarna tas upp av fagocytosceller i lymfkörtlar som då synliggörs på scintigrafin.

 

Ansvarig

Jan Ohlsson, 
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om lymfscintigrafi

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård