Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för tumörlokalisation med I-123 ska innehålla

Uppgifter om aktuell medicinering inklusive Thyrogenbehandling.

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare

036-32 34 27

Mer om tumörlokalisation med I-123

Mer information

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2017-03-29
Lena Smajic, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård