Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bakgrund parathyreoidea

Sestamibi är ett monovalent lipofilt katjonkomplex. Upptagsmekanismen utgörs sannolikt av passiv diffusion över cell- och mitokondriemembran samt ackumulation i mitokondrien p.g.a. den negativa potentialskillnaden över dess membran. Sestamibi ackumuleras därför i metaboliskt aktiv och mitokondrierik vävnad. Efter intravenös tillförsel fördelas ämnet inom några minuter i plexus chorioideus, spottkörtlar, thyreoidea, lever/gallvägar, tarmvägg, njurar samt något i skelettmuskulatur och tumörer av olika slag. Det sker en snabb ursköljning ur normal thyreoidea medan utsöndringen är långsammare i adenomatös och hyperplastisk parathyreoideavävnad. Detta utnyttjas i diagnostiken genom tidig bildtagning av thyreoidea för anatomisk referens och senare bildtagning för kvarstående aktivitet i parathyreoideakörtel.

 

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om parathyreoidea

Mer information...

Undersökningar nukleärmedicin

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård