Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Carotisdoppler

Indikationer

Ultraljudsundersökning av carotiskärlen är den lämpligaste screeningmetoden för carotisstenos och bör utföras hos alla patienter med TIA eller hjärninfarkt inom carotisterritoriet som potentiellt kan bli föremål för carotiskirurgi. Undersökningen bör utföras snarast. Flertalet studier har visat att den operativa vinsten av carotiskirurgi halveras om ingreppet fördröjs mer än 2 veckor.

För primärvården gäller:

 • Vid akuta symtom remitteras patienten direkt till medicinakuten.
 • Vid symtom <6 v remitteras patienten till medicinkliniken för bedömning.
 • Vid symtom 6 v - 6 mån remitteras patienten i första hand till klinisk fysiologi för carotisdoppler.

Remissen prioriteras enligt följande landstingsövergripande concensus: AKO-nytt

Akut

 • Carotisdissektion
 • Hopade carotis-TIA

Prioritet 1 (inom 1 vecka)

 • Carotis-TIA
 • Svårvärderade symtom (carotis-TIA) hos patienter med cardiovasculär riskfaktorer.

Specifik tidsprioritering

 • Preoperativ kontroll
 • Postoperativ kontroll
 • Utvalda patienter som genomgår coronarutredning

Oprioriterade

 • Asymtomatiska blåsljud i utvalda fall: patienter <65 år med cardiovasculära riskfaktorer och förväntad överlevnad >5 år.
 • Subjektiva symtom samt blodtrycksskillnad i armar.
 • Subjektiva obehag i form av pulserande resistens på halsen (utan smärta/ömhet).

Tveksam indikation

 • Yrsel eller andra symtom från vertebralis försörjnings-område (undantaget yngre patienter med cardiovasculära riskfaktorer)
 • Subjektiva pulserande biljud i öronen
 • Kontroll av känd stenos (utan nya symtom)
 • Auskultatoriskt blåsljud hos besvärsfri patient utan cardiovasculära riskfaktorer
 • Kontroll av kärlstatus hos patient med riskfaktor
 • Patient med kroniska ospecifika neurologiska symtom

Ansvarig

Lene Rosendahl,
överläkare
  
010 - 24 234 28

Mer om carotisdoppler

Mer information

Undersökningar kärl

Uppdaterad: 2017-08-01
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik