Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Utförande av carotisdoppler

En ultraljudsgivare hålls mot huden på halsen. Denna sänder ut ett mycket högfrekvent ljud som reflekteras mot kärlväggarna. Man erhåller en 2D-bild av artären på monitorn och man kan då också mäta blodets flödeshastighet i lumen.

Rutinundersökningen omfattar kartläggning av arteria carotis bilateralt samt bestämning av flödesriktning i arteria vertebralis bilateralt.

Bild visande carotiskärl

Ansvarig

Lene Rosendahl,
överläkare
  
010 - 24 234 28

Mer om carotisdoppler

Mer information

Undersökningar kärl

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik