Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Artärduplex

Indikationer

Artärduplex kan utföras som alternativ eller komplement till angiografi (DSA, MRA, CTA) inför ställningstagande till öppen kärlkirurgi eller radiologisk intervention inom buk- och extremitetsartärer.

Riktade frågeställningar / indikationer:

  • Kontroll av känt aneurysm
  • Aneurysmscreening av selekterade patienter*
  • Pseudoaneurysm
  • Graftuppföljning efter arteriell by-pass
  • Dialysfistel / graftdysfunktion
  • Embolikälla
  • Screening av bäckenartärer inför eventuell njurtransplantation
  • AV-fistel
     

Angående bukaortascreening:

Duplex utanför klinisk fysiologi görs av en speciell grupp BMA som åker ut till sjukvårdsinrättningar i länet och undersöker bukaorta på 65-åringa män som tackat "JA" till screeningerbjudandet. Symtomfria, äldre personer som inte inbjuds till bukaortascreening, men är oroliga, tar i första hand kontakt med Klinisk Fysiologi i Jönköping (tele: 036-32 34 20) som ansvarar för tidbokningen.

*Om den aktuella patienten (som passerat 50 år) har en nära släkting som drabbats av aortaaneurysm kan remiss med önskemål om aortascreening skickas till klinisk fysiologi. Det kan även finnas anledning att remittera patienten om pulspalpation inger misstanke om att aneurysmbildning inom större artär.

 

Ansvarig

Lene Rosendahl,
överläkare

036-32 34 28

Mer om artärduplex

Mer information

Undersökningar kärl

Uppdaterad: 2015-03-02
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård