Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för artärduplex ska innehålla

Förutom frågeställning

  • Symtom
  • Sidoangivelse
  • Status (segmentellt blodtryck, pulsar, eventuella sår)
  • Uppgift om tidigare kärlkirurgi, radiologisk kärlintervention
  • Vid hemodialys, uppgift om behandlingsschema

Ansvarig

Lene Rosendahl,
överläkare

036-32 34 28

Mer om artärduplex

Mer information

Undersökningar kärl

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård