Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remissen för lungfunktions- undersökning ska innehålla

  • Vilken lungsjukdom eller andningsbesvär har patienten?
  • Har patienten någon annan sjukdom som kan vara bra att känna till tex. hjärtsjukdom eller neurologisk sjukdom?
  • Vilken aktuell relevant behandling har patienten?
  • Behöver patienten tolk?
  • Är patienten rökare?

Ansvarig

Peter Blomstrand,
överläkare

010 -24 234 25

Mer om spirometri

Mer information

Undersökningar lungor

Uppdaterad: 2017-08-02
Maria Tiitus, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik