Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remiss för metakolin-/ torrluftsprovokation ska innehålla

  • Patienten ska vara lungfrisk
  • Rökare eller före detta rökare?
  • Vilka subjektiva besvär har patienten?
  • Vad reagerar patienten på?
  • Aktuella, relevanta mediciner
  • Kan patienten samarbeta?
  •  Tolk?

Ansvarig

Peter Blomstrand,
överläkare

036-32 34 25

Mer om metakolin-/ torrluftsprovokation

Mer information

Undersökningar lungor

Uppdaterad: 2017-03-21
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård