Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Utförande metakolin-/ torrluftsprovokation

Metakolin

Först görs en dynamisk spirometri och impuls oscillometrisk registrering. Efter detta andas patienten in ett luftrörsretande ämne (metakolinklorid) och får sedan göra om forcerad exspiratorisk och impuls oscillometrisk registrering. Detta upprepas 7 ggr med ökande metakolinkoncentrationer. Undersökningen avslutas med att patienten får andas in bronkvidgande läkemedel och en slutlig registrering med dynamisk spirometri och impuls oscillometri görs.  Under undersökningen skattar patienten sina subjektiva besvär som ställs i relation till de objektiva mätresultaten.

Torrluftsprovokation

Först görs en dynamisk spirometri och impuls oscillometrisk registrering. För att påvisa hyperreaktivitet provoceras luftrören genom att hyperventilera torr luft under 4 minuter. 5% CO2 tillsätts för att undvika hypokapni. Efter provokationen så kontrolleras patientens reaktion med att upprepa dynamisk spirometri och impuls oscillometrisk registrering. Undersökningen avslutas med att patienten får andas in bronkvidgande läkemedel. Under undersökningen skattar patienten sina subjektiva besvär som ställs i relation till de objektiva mätresultaten.

Ansvarig

Peter Blomstrand,
överläkare

036-32 34 25

Mer om metakolin-/ torrluftsprovokation

Mer information

Undersökningar lungor

Uppdaterad: 2017-03-21
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård