Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Bakgrund lungscintigrafi

Perfusionsfördelning i lungor kan visas genom intravenös injektion av radioaktivt märkt (Tc-99m) aggregerat humanserumalbumin med partikelstorlek i intervallet 10-100 um. Metoden kan beskrivas som en multipel mikro-embolisering i lungorna genom att partiklarna fastnar i prekapillära lungkärl och därmed visar perfusions-fördelningen. Emboli hindrar transport av aktivitet i lungor och en lungembolisering visas därmed som defekter i upptaget.

Ventilationsfördelningen visas genom inandning av en radioaktiv (Tc-99m-DTPA) aerosol som genom sin partikelstorlek 0,8 - 2 um deponeras i perifera luftvägar i proportion till den regionala ventilationen.

Ansvarig

Jan Ohlsson,
överläkare
  
036-32 34 27

Mer om lungscintigrafi

Mer information...

Undersökningar lungor

Uppdaterad: 2014-02-03
Sandra Lindén Milton, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård