Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fördelning av barn med icke akuta sjukdomstillstånd mellan primärvård och barnsjukvård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Dokumentet är i första hand avsett att underlätta för telefonrådgivningen. Utgångspunkt är att föräldrar oavsett var de ringer ska få hjälp att hitta rätt och inte hänvisas runt.
Svårt sjuka barn bör man överväga att hänvisa till barnakuten.

I samband med ev remiss till Barnmedicin bör rekvisition av tillväxtkurva från Elevhälsan ske (målsmans medgivande krävs). Ange på rekvisitionsblanketten att tillväxtkurvan kan skickas direkt till remissmottagaren (för att vinna tid i vårdgarantin) enligt följande:

Diagnostik och utredning

 

Besvär BUM Vårdcentral Anmärkning
Allergier
- födoämnesallergi
- rhinoconjunctivit
- urticaria


Alla
<1 år
<1 år≥1 år
≥1 år


 
Andningsbesvär
- akuta andningsbesvär
- utredning av astma


<1 år

<6 år


≥1 år

≥6 år

Astma hos barn
Enures, nattlig alla   aktuellt  från 6 års ålder
Hudbesvär
- eksem
- prickar och utslag
<1 år ≥1 år
 
 
Huvudvärk <6 år  
 
≥6 år Fakta-dokument
Intyg, recept, provsvar     Handläggs av
behandlande/
initierande enhet
Fetma (iso-BMI >30) <18 år - Övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 1177 Vårdguiden (nytt fönster)
Flyktingbarn - hälsoundersökning <6 år ≥6 år Hälso- och sjukvård till asylsökande barn och flyktingbarn
Kramper (inkl feberkramper

<18 år 
** se förklaring nedan

- Feberkramper, PM (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)
Magbesvär
- akut ont i magen*
- gastroenterit
- magbesvär, återkommande
- springmask
- obstipation

<1 år
<1 år
<6 år

<1 år
<1 år

≥1 år
≥1 år
≥6 år

≥1 år
≥1 år


*Överväg hänvisning
till kirurgisk akutmott


Idiopatisk obstipation hos barn, PM (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Tilväxtstörning och utvecklingsavvikelser <18 år   Vid remiss bifoga
alltid tillväxtkurva
Urinvägsinfektion,/-besvär <1 år ≥1 år Urinvägsinfektioner hos barn
Vaccination
-resevaccinationer

<1 år

≥1 år
Rekommenderade vaccinationer 0-18 år
Ätstörningar <18 år   Vid stark misstanke anorexia nervosa direkt till BUP (>12 år)
ÖLI inkl öronvärk, ögoninfektioner <1 år ≥1 år

Akut infektiös konjunktivit
Extern otit
Otitis media
Otosalpingit barn

** Barn för vilka BUMM har ett ansvar, handläggs under jourtid av eller i nära samråd med barnakuten Ryhov.

Fastställt: 2010-10-27

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård och barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annika Lind, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Lars Larsson, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Göran Oldaeus, , Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Värnamo sjukhus, Medicinsk vård

Lars Johansson, Direktör utb kultur, Stab

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Elizabet Muhic, Utredare, Medicin gemensamt, Medicinsk vård

Katarina Abrahamsson, Distriktsläkare, Eksjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2017-06-20
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion